Szaküzletünk és ügyfélszolgálatunk 2018. április 21-én nyitva van. Szaküzletünk és ügyfélszolgálatunk 2018. április 30-án és május 1-jén zárva tart. Nyitás: 2018. május 2-án 8 órakor. Ez idő alatt beérkezett rendelések feldolgozását május 2-án reggel 8 órakor kezdjük.

Használat feltételei

Szerződés, szállítás, elállás joga

 

A megrendelés folyamán a megrendelő és az eladő között létrejövő szerződés (továbbiakban szerződés) tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Ez - az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével - a megrendelés beérkezését követő 24/48 órán belül megtörténik. Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fentiekben említett visszaigazolással. A visszaigazolás pontos formája és határideje az adott forgalmazótól függ. Az "Információk" dobozban a a Elérhetőségek menüpontoka kattintva megtalálja a forgalmazó elérhetőségi adatait. Ezen elérhetőségeken jelezheti szavatossági igényét, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről.

A Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A vételár

A vételár a feltüntetett termékek melletti ár, mely bruttó (Áfa-t is tartalmazó) áron kerül feltüntetésre.

A szállítás módja és költségei

Áruházakban az utánvételi áruátvételi, vagy banki átutalás módot választhatja. Ha vásárlását befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, a rendszer azonnal kiszámítja az adott szállítási módhoz tartozó szállítási díjat és az áruátvételkor fizetendő összeget.
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG UTÁNVÉTES CSOMAG ESETÉBEN:  bármennyi tételt is rendel, magyarországi szállítás esetén: 990,- Ft.
FIZETÉS: A megrendelt árut a csomag kézhezvételekor a futárszolgálatnak készpénzben kell fizetni.

ELŐRE UTALÁSSAL VAGY ONLINE BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS:  bármennyi tételt is rendel, magyarországi szállítás esetén: 890,- Ft.

Külföldre való szállítás lehetőségéről és díjairól ügyfélszolgálatunktól érdeklődhet!

A megrendelt termékeket  -munkatársunk visszaigazolását követően- általában 2-3 munkanapon belül teljesítjük.

 

Az általunk forgalmazott termékek kizárólag háztartási célokra használhatóak! Nagykonyhai használatra nem alkalmasak!
 

Az elállás joga
2014.06.13. Változás az elállási jog gyakorlatában:

 Ön élhet a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Az Itália Konyhastúdió Kft.-től az Internetes vásárlások esetén Ön az áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat.

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költséget.

Az Itália Konyhastúdió Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Elállásnál az Itália Konyhastúdió Kft. köteles az Ön által kifizetett termék összegét haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni.

Amennyiben élni kíván elállási jogával,- kérjük, töltse ki nyomtatott nagybetűkkel ezt a nyomtatványt.

- Gondosan csomagolja be a terméket, hiánytalanul, tegye be a visszáru nyomtatványt és a számlát a csomagba, majd értékbiztosított postai küldeményként adja fel a következő címre:

Itália Konyhastúdió Kft.

1106 Budapest

Keresztúri út 198.

(FIGYELEM! Utánvét értékkel ellátott küldeményt nem áll módunkban átvenni! )

Szeretnénk felhívni figyelmét a következőkre:

  • csak az áru (csomag) kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül élhet az elállási joggal + elállás gyakorlásának napjától számított 14 nap a visszaküldési határidő!

  • Az elállás és a csomagvisszaküldés ideje maximum 14+14 azaz 28 naptári nap lehet!

- a termék vételárát kizárólag banki utalással áll módunkban visszatéríteni az elállási nyilatkozat megérkezésétől számított 14 napon belül, amennyiben az áru is visszaérkezett az Itália Konyhastúdió Kft.-hez..

- a csomag felnyitásáról filmfelvételt készítünk. Amennyiben a csomagban sérült vagy hiányos termék(ek)et találunk, akkor csak a termék(ek) vételárának a kár értékével csökkentett részét áll módunkban visszafizetni.

- amennyiben további kérdése van, kérjük írja meg azt az info@konyhatizezercikk.hu e-mail címre vagy hívja munkanapokon 8-17 óra között a 061-433-6262 ügyfélszolgálati számunkat.

 

A fogyasztó a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 naptári nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított 12 hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig
gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint 14 munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni,ha a termék aez eladóhoz visszaért!
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében. ..."

Szavatosság

Fogyasztási kifogás esetén kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Elérhetőségeinket az Elérhetőségek menüpontban találhatja meg.

 

 ODR Link

Az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az info@konyhatizezercikk.hu.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

 

Amennyiben vitás kérdésekben a Kereskedővel nem sikerül a vita rendezése, úgy a Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat.